GAZİANTEP NİZİP İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ TERCİH VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

T.C. Millî Eğitim Bakanlığı-2018 Yılı Ortaöğretim Kurumlarına Yerleştirme Sonucu İçin Tıklayınız...

 

ORTAÖĞRETİME GEÇİŞ, TERCİH VE YERLEŞTİRME KILAVUZU 2018 İÇİN TIKLAYIN...

 

ORTAÖĞRETİM KURUMLARINA TERCİH VE YERLEŞTİRME TAKVİMİ

26 Haziran 2018

Merkezî Sınav Puanlarının İlanı

27 Haziran- 13 Temmuz 2018

Özel Ortaöğretim Kurumlarının Kayıt İşlemleri ile Yetenek Sınavıyla öğrenci alan okulların iş ve işlemlerinin ve kayıtlarının tamamlanması

02 Temmuz 2018

Tercihlere Esas Kontenjan Tablolarının İlanı

02-13 Temmuz 2018

Yerleştirme İşlemleri İçin Tercihlerin Alınması

30 Temmuz 2018

Yerleştirme Sonuçlarının ve Boş Kontenjanların İlan Edilmesi

06-10 Ağustos 2018

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

13 Ağustos 2018

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı

13-17 Ağustos 2018

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

19 Ağustos 2018

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı

27-31 Ağustos 2018

Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

03 Eylül 2018

Yerleştirmeye Esas 3. Nakil Sonuçlarının İlanı

03-06 Eylül 2018

Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Tercih Başvurularının Alınması

08 Eylül 2018

Yerleştirmeye Esas 4. Nakil Sonuçlarının İlanı

10-14 Eylül 2018

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruların Alınması

10-14 Eylül 2018

Yatılılık Başvurularının Okul ve Kurumlarca Alınması

16 Eylül 2018

İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları Yerleştirmelerinin Tamamlanması, Yatılılık Yerleştirme Sonuçlarının İlanı ve e-Pansiyon Üzerinden Kayıtların Sisteme İşlenmesi

17 Eylül 2018

2018-2019 Eğitim ve Öğretim Yılı Açılışı

 

Yerel Yerleştirme 

a)  Yerel yerleştirme işlemleri okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il/ilçe milli eğitim müdürlüklerince  oluşturulan  ortaöğretim  kayıt  alanlarındaki  okullara  öğrencilerin  ikamet adresleri, ortaokullarda bulunuşlukları, tercih önceliği, okul başarı puanları, devam-devamsızlık ve yaş kriterlerine göre değerlendirilerek yapılacaktır.

b)  Tercih edilen lise bakımından;

 

i.  Öğrencilerin, ikamet adresine göre  bulunduğu  “Kayıt  Alanı”ndan  okul tercih etmeleri durumunda,  aynı  okulu  tercih  eden  “Komşu  Kayıt  Alanı”ndaki  öğrencilerden;  “Komşu  Kayıt Alanı”ndaki öğrenciler de “Diğer” Kayıt Alanlarındaki öğrencilerden avantajlı olacaktır.

 

ÖLÇÜT

DÜZEY

Kayıt Alanı

Kayıt Alanı

Komşu Kayıt Alanı

Diğer Kayıt Alanı


ii.  Bulunduğu “Kayıt Alanında”  bir ortaokulda okuyan öğrenci,  “Komşu  Kayıt Alanı”nda bir  ortaokulda  okuyan  öğrenciye  göre;  “Komşu  Kayıt  Alanı”ndaki  öğrenci  de  “Diğer”  Kayıt Alanlarında  okuyan  öğrenciye  göre  avantajlıdır.  Aynı  Kayıt  Alanında  bir  ortaokulda  okuyan öğrencilerden bulunduğu “Kayıt Alanında” bir ortaokulda dönem olarak fazla okuyan öğrenci az okuyanlara göre daha avantajlı olacaktır.

 

ÖLÇÜT

DÜZEY

 


Ortaokulda Bulunuşluk

Kayıt Alanında Bir Ortaokulda

 

8 Dönem/7 Dönem/6 Dönem/5 Dönem

4 Dönem/3 Dönem/2 Dönem/1 Dönem

Komşu Kayıt Alanında Bir Ortaokulda

Diğer Kayıt Alanında Bir Ortaokulda

 

(Tayin, doğal afet, zorunlu nakile tabi olma, emekli olarak başka bir yere yerleşme nedenleriyle il dışından gelenlerin çocukları;  Anne veya babası ayrılmış veya ölmüş, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı  Sosyal  Hizmetler  Kanunu  kapsamında  koruma  kararı  verilen,  koruyucu  aile  yanına yerleştirilen veya  ikinci derece yakınlarının yanında ikamet edenler;  22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 305’inci maddesine göre evlatlık edinme öncesi bir yıllık geçici bakım  sürecinde  olanlar;  3/7/2005  tarihli  ve  5395  sayılı  Çocuk  Koruma  Kanunu  kapsamında eğitim veya (Değişik ibare:RG-14/2/2018-30332)  bakım tedbiri kararı verilenler; 8/3/2012 tarihli ve  6284  sayılı  Ailenin  Korunması  ve  Kadına  Karşı  Şiddetin  Önlenmesine  Dair  Kanun çerçevesinde ikameti geçici olarak değiştirilmek zorunda kalınanların bakmakla yükümlü olduğu çocuklar; 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu, 3/11/1980 tarihli ve 2330 sayılı Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanun veya 2330 sayılı Kanun hükümleri uygulanarak  aylık  bağlanmasını  gerektiren  kanunlar;  8/6/1949  tarihli  ve  5434  sayılı  Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı, mülga 45 inci ve 64 üncü maddeleri ile 31/5/2006 tarihli  ve  5510  sayılı  Sosyal  Sigortalar  ve  Genel  Sağlık  Sigortası  Kanununun  47  nci  maddesi kapsamında  harp  veya  vazife  malulü  sayılanlar  ile  24/2/1968  tarihli  ve  1005  sayılı  İstiklal Madalyası Verilmiş Bulunanlara Vatani Hizmet Tertibinden Şeref Aylığı Bağlanması Hakkındaki Kanun kapsamında aylık bağlanan şehit ve gazi çocukları; 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 102 ila 105 inci maddeleri kapsamındaki suçların mağduru olanlar; millî sporcu olan öğrenciler ile tutuklu ve hükümlü öğrenciler  tercihlerini onaylattıkları okul müdürlüğüne durumlarını belgelemeleri halinde bu madde kapsamında hak kaybına uğramazlar.)

 

iii.  Öğrencilerin tercih sıralamaları yerleştirme bakımından avantaj sağlayacaktır.

 

ÖLÇÜT

DÜZEY

 

Tercih Önceliği

1. Tercih

2. Tercih

3. Tercih

4. Tercih

5. Tercih

 iv.  Öğrencilerin Ortaokuldaki Başarı  Puanı  yerleştirmede  değerlendirilecektir.  Ortaokul Başarı Puanı 80,00-100  başarı  diliminde  olan  öğrenciler,  60,00-79,99  başarı  diliminde  olan öğrencilere  göre;  60,00-79,99  başarı  diliminde  olan  öğrenciler  de  60,00’ın  altında  başarı diliminde olan öğrencilere göre daha avantajlı olacaktır.

ÖLÇÜT

DÜZEY

Başarı Dilimleri

Ortaokul Başarı Puanı 80,00-100

Ortaokul Başarı Puanı 60,00-79,99

Ortaokul Başarı Puanı 60,00’ın Altında

 

 v.  Öğrencilerin sekizinci sınıfta okula devam durumları yerleştirmede değerlendirilecektir. Özürsüz devamsızlığı 0-5 gün olan öğrenciler 5,5-10 gün olanlara göre; 5,5-10 gün devamsızlığı olan öğrenciler 10,5-15 gün olanlara göre; 10,5-15 gün devamsızlığı olan öğrenciler 15,5-20 gün olanlara  göre;  15,5-20  gün  devamsızlığı  olan  öğrenciler  de  20  gün  üzeri  olanlara  göre  daha avantajlı olacaktır.

ÖLÇÜT

DÜZEY

 

Özürsüz Devamsızlığı

0-5 gün

5,5-10 gün

10,5-15 gün

15,5-20 gün

20 günden fazla

vi.  Yerel  yerleştirmede  son  ölçüt  olarak  yaşça  küçük  olan  öğrenciler  öncelikle yerleştirilecektir.

c)  Öğrenciler, yerleştirme işlemleri sonucunda Yerel Yerleştirme İle Öğrenci Alan Okul tercihine yerleşmiş ise pansiyonlu okul yerleştirmelerine yaptıkları tercihler dikkate alınmayacaktır.

Fatih Sultan Mehmet Bulvarı Nizip Hükümet Konağı Kat 4 Nizip / Gaziantep - 0342 5173640

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.